Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4S)

 

Торкретбетон, използван за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи 1-ва, 2-ра и 3-та категория, с клас по якост на натиск С30/37. Сертификат за съответствие по БДС EN 206-1 и БДС EN 14487-1. Бързовтвърдяващ.

Downloads:
Техническа карта _карта_Creteo®Shot_CC_575_J2_SpC_30_37_II_J2_XC3_XF3_XA1_GK4_DC0019402.PDF
389,46 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Shot_CC_575_J2_SpC_30_37_II_J_DC0046778.PDF
343,28 kB
IM0008641_md.jpg btn_search

Като шприцбетон за пневматично помпене с метод на сухо шприцоване.

При работа с шприцбетон при прокарване на щолни, както и за осигуряване на зидарии от недялани камъни, бетон и стоманобетон.

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Вертикално, външно приложение Обработва се по тънкоструен метод Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добро сцепление
  • Мразоустойчива
  • Нисък отскок
  • Специално свързващо вещество
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висококачествен трошен варовиков пясък