Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4S)

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Shot_CC_575_J2_SpC_30_37_II_J2_XC3_XF3_XA_DC0019402.PDF
389,46 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Shot_CC_575_J2_SpC_30_37_II_J_DC0046778.PDF
343,17 kB
IM0008641_md.jpg btn_search

Като шприцбетон за пневматично помпене с метод на сухо шприцоване.

При работа с шприцбетон при прокарване на щолни, както и за осигуряване на зидарии от недялани камъни, бетон и стоманобетон.

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Вертикално, външно приложение Обработва се по тънкоструен метод Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добро сцепление
  • Мразоустойчива
  • Нисък отскок
  • Специално свързващо вещество
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висококачествен трошен варовиков пясък