Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4 Торкретбетон (предишно наименование RG 4)

 

Неускорен торкретбетон за използване при стари и нови конструкции, както и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, за торкретиране по сухия способ. С клас по якост на натиск С30/37, сертификат за съответствие по БДС EN 14487-1 и БДС EN 206-1. Може да се достави и със сулфатоустойчив цимент (HS).

Downloads:
Техническа карта _карта_Creteo®Shot_CC_575_SpC_30_37_II_XC3_XF3_XA1_GK4_Торкр_DC0019403.PDF
407,10 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Shot_CC_575_SpC_30_37_II_XC3__DC0046795.PDF
343,07 kB
IM0008640_md.jpg btn_search

Като торкретбетон за пневматично помпене по метода на сухо шприцоване. За обичайно приложение като укрепване на изкопи, склонове и насипи.

При работа с торкретбетон при прокарване на щолни, както и за осигуряване на зидарии от недялани камъни, бетон и стоманобетон.

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Вертикално, външно приложение Обработва се по тънкоструен метод Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добро сцепление
  • Мразоустойчива
  • Нисък отскок
  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висококачествен трошен варовиков пясък