Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Inject CC 854 Разтвор за геотермални сондажи

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Inject_CC_854_Разтвор_за_геотермални_сонд_DC0025727.PDF
397,08 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Inject_CC_854_Разтвор_за_геот_DC0046689.PDF
346,73 kB
IM0008036_md.jpg btn_search

Специален разтвор за запълване на геотермални сондажи.

Поради ниската си плътност е подходящ и за топли подземни сондажи .

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Инжектиране Обработва се с щприц Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
 • Добра разливност
 • Отлична течливост и предотвратяване образуването на кухини
 • Безвреден за подпочвената вода
 • Висок добив, зависещ от количеството на водата.
 • Висока топлопроводимост
 • Редукция на сондажното съпротивление
 • Миеща се
 • Цимент
 • Бентонит
 • Добавки за подобряване на обработваемостта
 • Минерални добавки