Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Shot RG4 M HS SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA2/GK4 Торкретбетон

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Shot_RG4_M_HS_SpC_30_37_II_XC3_XF3_XA2_GK_DC0029110.PDF
363,60 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Shot_RG4_M_HS_SpC_30_37_II_XC_DC0046691.PDF
347,70 kB
IM0009791_md.jpg btn_search

Като торкретбетон на минерална основа за пневматично помпене с метод на сухо шприцоване. За прилагане във всички дейности, изискващи торкретбетон като укрепване на изкопи, склонове и др., възстановяване на повредени бетонни конструкции и др.

Вертикално, външно приложение Обработва се по тънкоструен метод Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Устойчивост на мраз и соли за размразяване
  • Сулфатоустойчив
  • Специално свързващо вещество
  • Висококачествен трошен варовиков пясък