Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Неутрализиращ грунд

 

Предварителен грунд за егализиране на неравномерно или силно попиващи основи преди нанасяне на гипсови, варови или циментови хастарни мазилки. RÖFIX неутрализиращ грунд редуцира попиваемостта на минералните основи.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_Неутрализиращ_грунд_DC0038150.PDF
484,73 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Неутрализиращ_грунд_DC0046434.PDF
289,05 kB
IMG000612_md.jpg btn_search

Предварителен и блокиращ грунд за уеднаквяване на неравномерно попиващи основи преди нанасането на гипсови-,варови- или циментови мазилки.

RÖFIX неутрализиращ грунд намалява попиваемостта на минералните основи. При разреждане, съгл. указанията, не съществува опасност от образуванена разделителен слой.

Вътре/вън Обработва се с четка За пръскане Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце
  • Добро сцепление
  • Изравнява попивателната способност на основата
  • Дисперсно свързващо вещество
  • Добавки за подобряване на обработваемостта