Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
IM0026852_gi.jpg

Исторически разтвори

 
RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар
RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар
Повече
RÖFIX 952 Хоросан за зидане с хидравлична вар, оцветен
RÖFIX 952 Хоросан за зидане с хидравлична вар, оцветен
Повече
RÖFIX 665 Попълващ хоросан
RÖFIX 665 Попълващ хоросан
Повече
RÖFIX 993 Фугиращ хоросан с хидравлична вар
RÖFIX 993 Фугиращ хоросан с хидравлична вар
Повече
RÖFIX Belit Хоросан за отливане
RÖFIX Belit Хоросан за отливане
Повече
RÖFIX Belit Фин шлам
RÖFIX Belit Фин шлам
Повече
RÖFIX Belit Solido 15
RÖFIX Belit Solido 15
Повече
RÖFIX CalceClima Sanierputz Санираща мазилка на основа хидравлична вар
RÖFIX CalceClima® Sanierputz Санираща мазилка на основа хидравлична вар
Повече
RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Цокълна мазилка с хидравлична вар
RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Цокълна мазилка с хидравлична вар
Повече
RÖFIX 691 Обновяваща мазилка на основа трас и вар
RÖFIX 691 Обновяваща мазилка на основа трас и вар
Повече
RÖFIX 692 Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация
RÖFIX 692 Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация
Повече
RÖFIX 694 Реновираща мазилка на основа хидравлична вар
RÖFIX 694 Реновираща мазилка на основа хидравлична вар
Повече
RÖFIX 695 Реновираща мазилка с хидравлична вар
RÖFIX 695 Реновираща мазилка с хидравлична вар
Повече
RÖFIX 696 Машинна мазилка с хидравлична вар
RÖFIX 696 Машинна мазилка с хидравлична вар
Повече
RÖFIX 697  Варова мазилка от модулна система - предварителна смес
RÖFIX 697 Варова мазилка от модулна система - предварителна смес
Повече
RÖFIX Sumpfkalk Отлежала вар
RÖFIX Sumpfkalk Отлежала вар
Повече
RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1
RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1
Повече
RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1
RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1
Повече
RÖFIX Trass
RÖFIX Trass
Повече