Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Belit Solido 15

 

Заместител за повърхности от романцимент. На база природна хидравлична вар (NHL 15), природен пясък, със забавено втвърдяване. Хоросан за отливане, за заместител на камъка при опазване на паметници на културата и при ново строителство. Смес за отливане в напр. силиконови/каучукови форми от две части. Несъдържа портландцимент. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_Belit_Solido_15_DC0048531.PDF
423,49 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP__347610_RÖFIX_Belit_Solido_15_BGBG_DC0048591.PDF
266,34 kB
IM0009625_md.jpg btn_search

Хоросан - заместител на античния роман цимент, за старо и ново строителство. Хоросан за отливане, запълващ хоросан, смес - заместител на камък. Особено подходящ за опазване на паметници на културата.

Консолидиращ разтвор за всички нормални основи на мазилка, като печени тухли (тухли), кухи тухли, циментови и варовикови блокчета и др., както и за грапав бетон.

Не е подходяща за силно порьозни зидарии.

BELIT е минераложкото наименование на калциевия дисиликат, първичната фаза на свързващия материал на всички хидрaтни варови вещества, както и на RÖFIX BELIT продукти. Калцинираният свързващ материал, получен при 1100°C в пещта, съответства на исторически познатия "романцимент", който се е използвал през 1900 г. в Европа и САЩ за различни дейности по фасади, статуи и паметници, преди промяната настъпила с откриването на портландцимента.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба Обработва се ръчно Обработва се с машина за мазилки Смесва се с проточен миксер Röfix D20/40 Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Бързостягащ
  • Превъзходна обработваемост
  • Големи дебелини на нанасяне
  • Незначително свиване
  • Природна хидравлична вар - NHL съгласно EN 459-1
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Без синтетична дисперсия
  • Висококачествен варовиков пясък