Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 350 Варова шпакловка

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_350_Варова_шпакловка_DC0017719.PDF
500,07 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_350_Варова_шпакловка_DC0046520.PDF
326,45 kB
IM0003031_md.jpg btn_search

Чисто варова шпакловка за получаване на гладки повърхности при ново строителство и при исторически постройки.
Екологичен и строително-биологически продукти. За вътрешно приложение. Върху минерални , попиваеми основи. Предимно върху варови мазилки. В съответствие с изискванията за опазването на паметниците. Гранулометричният състав е направен на база анализа на исторически оригинални мазилки. Подходяща е за стари и нови сгради.

Минерален строителен продукт съгласно Приложение А на каталога с мерки за стимулиране на екологично жилищно строителство.

Върху минерални, попиващи основи. Предимно върху варови основи!

В съответствие с изискванията за опазване на паметници на културата. Ситовата линия е като на историческа варова мазилка.

Не е подходяща за облицоване с керамични плочки в битови влажни помещения.

Вътре/таван Да се разбърка преди употреба Изтегля се с маламашка Обработва се като шпакловка Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Силно паропропусклива
  • Превъзходна обработваемост
  • Гладки матови повърхности
  • Природна, екологична суровина
  • Може да се шлайфа
  • Въздушна вар
  • Не съдържа цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Без органични примеси
  • Бяло мраморно брашно