Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Antisalz Антисол

 

Продукт за блокиране на соли. Грунд за саниране на зидария със силно хлоридно и сулфатно натоварване.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_Antisalz_Антисол_DC0018585.PDF
435,00 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Antisalz_Антисол_DC0046570.PDF
293,38 kB
IMG000098_md.jpg btn_search

Предварително грундиране при саниране на зидария.

За предварителна обработка на зидарии със силно обременяване от сулфати и хлориди.

Специално при субстанции в старо строителство, ни и при зидове в ново строителство преди аплициране на мазилки.

За предварителна обработка на зидарии. Превръща лесно разтворимите хлориди и сулфати в трудно или неразтворими. Не оказва въздействие върху нитратни ефлоресценции.

Вътре/вън Боядисва се 2-3 пъти Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Редуцира вредни соли
  • Без синтетични субстанции
  • Бариев фосфат
  • Добавки за подобряване на обработваемостта