Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд

 

Концентрат на базата на силициева киселина. За заздравяване на стари основи и редуциране въздействието на соли при RÖFIX саниращи системи с мазилка. На основа калиево-водно стъкло. За по-добро водоотблъскване и заздравяване на (стари) мазилки. За подготовка на основата за санираща система RÖFIX RS1.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_Saniergrund_Саниращ_грунд_DC0024465.PDF
319,24 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Saniergrund_Саниращ_грунд_DC0046572.PDF
302,26 kB
IMG000097_md.jpg btn_search

За задравяване на стари основи и редуциране въздействието на соли при RÖFIX саниращи системи с мазилка. На калиево-водна основа. За по-добро водоотблъскване и заздравяване на (стари) мазилки.

Заздравява и подобрява водоотблъскването на стари мазилки

За намаляване просмукванията на соли в саниращата мазилка, използва се само в RÖFIX еднослойна санираща система RS1.

Върху грунда "мокро върху мокро" се нанася RÖFIX предварителен шприц.

Вътре/вън 1. слой 1:1 разредим с вода Боядисва се 1-2 пъти Пръскат се 1-2 слоя Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Редуцира вредни соли
  • Изравнява попивателната способност на основата
  • Калиево-водно стъкло (силикат)
  • Силиконово масло
  • Без синтетични субстанции