Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двукомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_разтвор_за_хид_DC0007838.PDF
379,85 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_ра_DC0046587.PDF
414,38 kB
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP) _ЗА_ЕКСПЛОАТАЦИОННИ_ПОКАЗАТЕЛИ__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_разтвор_за_хидроизолация_и_лепило_BGBG_DC0023631.PDF
122,19 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Двукомпонентен, циментово-дисперсен разтвор за хидроиизолация и лепило, като хидроизолация върху изолационни плочи с лепило/шпакловка и армираща мрежа в областта на цокъла и периметъра, за под и стена.

BELIT е минераложкото наименование на калциевия дисиликат, първичната фаза на свързващия материал на всички хидрaтни варови вещества, както и на RÖFIX BELIT продукти. Калцинираният свързващ материал, получен при 1100°C в пещта, съответства на исторически познатия "романцимент", който се е използвал през 1900 г. в Европа и САЩ за различни дейности по фасади, статуи и паметници, преди промяната настъпила с откриването на портландцимента.

RÖFIX AJ 600 цветна фина фугираща смес, подходяща за ширина на фугата до 5 mm.

RÖFIX неутрализиращ грунд намалява попиваемостта на минералните основи. При разреждане, съгл. указанията, не съществува опасност от образуванена разделителен слой.

Приложение: Под терена Да се разбърка преди употреба При шлемуване с четка се добава max. 10% woda 2-рият път се изтегля се изтегля с маламашка Боядисва се 2-3 пъти Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
 • устойчив при полагане върху наклонени повърхности
 • има сцепление върху минерални основи
 • Устойчивост на температури и стареене
 • Устойчивост на варовита вода
 • Устойчив на луга
 • Мразоустойчива
 • водоплътен при съоръжения с воден стълб до 8 m
 • препокриващ пукнатините до 0,2 mm в основата
 • Дисперсно свързващо вещество
 • Цимент
 • Акрилна дисперсия