Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двукомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_разтвор_за_хид_DC0007838.PDF
386,28 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_ра_DC0046587.PDF
411,33 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_разтвор_за_хидроизолация_и_лепило_BGBG_DC0023631.PDF
122,19 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Двукомпонентен, циментово-дисперсен разтвор за хидроиизолация и лепило, като хидроизолация върху изолационни плочи с лепило/шпакловка и армираща мрежа в областта на цокъла и периметъра, за под и стена.

BELIT е минераложкото наименование на калциевия дисиликат, първичната фаза на свързващия материал на всички хидрaтни варови вещества, както и на RÖFIX BELIT продукти. Калцинираният свързващ материал, получен при 1100°C в пещта, съответства на исторически познатия "романцимент", който се е използвал през 1900 г. в Европа и САЩ за различни дейности по фасади, статуи и паметници, преди промяната настъпила с откриването на портландцимента.

RÖFIX AJ 600 цветна фина фугираща смес, подходяща за ширина на фугата до 5 mm.

RÖFIX неутрализиращ грунд намалява попиваемостта на минералните основи. При разреждане, съгл. указанията, не съществува опасност от образуванена разделителен слой.

Да не се използва при строителни материали съдържащи гипс, дървени материали, метал, дървена вата, газобетон при отрицателно водно налягане. Да се съблюдават валидните норми.

Приложение: Под терена Да се разбърка преди употреба При шлемуване с четка се добава max. 10% woda 2-рият път се изтегля се изтегля с маламашка Боядисва се 2-3 пъти Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Еластична, гъвкава
  • Устойчивост на постоянна влага
  • Без разтворители и пластификатори (L.F.)
  • Висока устойчивост на атмосферно влияние
  • Високо сцепление
  • Дисперсно свързващо вещество
  • Цимент
  • Акрилна дисперсия