Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT C20 F4

 

Свързана замазка (25-30 mm), замазка върху разделителен слой, плаваща замазка, върху изолационен слой, като отоплителна замазка, както и замазка с наклон във влажни и мокри помещения. Като подложен слой върху подове в жилищни помещения, мазета, гаражи и др. При ремонтни работи на плоски покриви, тераси и балкони. С якост на натиск ≥ 20 N/mm². В съответствие с БДС EN 13813.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_970_CT_20_Циментова_замазка__CT_C20_F4_DC0004720.PDF
389,06 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_970_CT_20_Циментова_замазка__C_DC0046625.PDF
336,91 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP__2384_RÖFIX_970_CT_20_Циментова_замазка__CT_C20_F4_BGBG_DC0021262.PDF
255,07 kB
IMG000324_md.jpg btn_search

Циментова замазка съгл. ЕN 13813. Като свързана замазка, замазка върху разделителен слой, плаваща замазка върху изолация, като замазка за подово отопление, както и замазка под наклон в мокри помещения. Като основа на жилищни помещения, мазета, гаражи.

Като основа за плоски покриви, тераси и балкони, както и за ремонти.

За индустриални приложения, моля свържете се предварително с консултант на RÖFIX.

Под вън/вътре Обработва се ръчно Обработва се с помпа за замазка Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! Срок на годност мин. 6 месеца Да се съблюдава актуалната техническа карта
  • Универсално приложимa
  • Подходящa за подово отопление
  • Незначително свиване
  • Постоянно качество
  • Може да се изпомпва
  • Универсално приложимa
  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Пресяти пясъци