Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX FN 690 Подова шпакловка

 

Саморазливна, бързосвързваща, циментова подова шпакловка CT-C12/F4 в съответствие с БДС EN 13813, за дебелини на полагане от 5 - 10 mm, за външно и вътрешно приложение. Употреба върху различни видове основи в комбинация с грунд за сцепление на RÖFIX. Идеално равна основа за полагане на финишни подови настилки.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_FN_690_Подова_шпакловка_DC0018277.PDF
192,11 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_FN_690_Подова_шпакловка_DC0046371.PDF
341,73 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP__215904_RÖFIX_FN_690_Подова_шпакловка_BGBG_DC0026328.PDF
295,45 kB
IM0007588_md.jpg btn_search

Саморазливна, бързостягаща подова изравнителна смес CT C12 F4 съгл. EN 13813 за външно и вътрешно приложение за заглаждане и нивелиране на циментови и калциево-сулфатни замазки. За полагане в ситема моля да се обърнете към RÖFIX консултант.

Саморазливните смеси не са предвидени да останат като крайно покритие и върху тях трябва да се положи подходяща настилка като паркет, плочки, ламйнат или винилово покритие.

Под вън/вътре Да се разбърка преди употреба Саморазливен Рифелова се съз зъбчата маламашка с заоблени зъбци Да не се използва при температура под 5°C Срок на годност мин. 9 месеца Внимание! Да се пазят ръцете и очите! При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Да се съблюдава актуалната техническа карта
  • Саморазливнa
  • Може да се изпомпва
  • Бързостягащ
  • Мразоустойчива
  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Кварцов пясък (селектиран)