Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 820 Топлоизолационен зидарски хоросан - М5

 

Силно топлоизолационен лек зидарски хоросан за топлоизолационна зидария. При обикновени конструктивни изисквания. С перлит. Коефициент на топлопроводност: ок. 0,18 W/mK. Клас разтвор за зидане M5 съгласно EN 998-2.

Downloads:
Техническа карта _карта_RÖFIX_820_Топлоизолационен_зидарски_хоросан_-_М5_DC0004795.PDF
582,35 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_820_Топлоизолационен_зидарски__DC0046299.PDF
338,99 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP__2116_RÖFIX_820_Топлоизолационен_зидарски_хоросан_-_М5_BGBG_DC0023914.PDF
308,77 kB
IM0000369_md.jpg btn_search

Силно топлоизолационен лек зидарски хоросан за порьозна зидария. При обикновени конструктивни изисквания. С перлит. Коефициент на топлопроводност: ок. 0,18 W/mK. Клас разтвор за зидане M5 съгласно EN 998-2.

Минерален строителен продукт съгласно Приложение A към Каталога с мерки за насърчаване на екологичното жилищно строителство.

Вътре/вън Обработва се ръчно Смесва със смесител с принудително действие Смесва се с проточен миксер Röfix D20/40 Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Топлоизолиращ
  • Добро сцепление
  • Висока рентабилност
  • Добра водозадържаща способност
  • Добра обработваемост
  • Цимент
  • Органични добавки < 5%
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висококачествен варовиков пясък
  • Лека добавка (минерална)