Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Inject CC 854 HS Сулфатоустойчив разтвор за геотермални сондажи

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Inject_CC_854_HS_Сулфатоустойчив_разтвор__DC0025757.PDF
251,10 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Inject_CC_854_HS_Сулфатоустой_DC0051548.PDF
349,08 kB
IM0009576_md.jpg btn_search

Специален сулфатоустойчив разтвор за запълване на геотермални сондажи.

Поради ниската си плътност е подходящ и за дълбоки подземни сондажи .

Инжектиране Обработва се с щприц Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добра разливност
  • Безвреден за подпочвената вода
  • Висок добив, зависещ от количеството на водата.
  • Висока топлопроводимост
  • Редукция на сондажното съпротивление
  • Висока устойчивост на сулфатна агресия
  • Сулфатоустойчив цимент
  • Бентонит
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Минерални добавки