Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4)

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Shot_CC_578_J2__SpC_30_37_III_J2_XC4_XF4__DC0018476.PDF
271,76 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Shot_CC_578_J2__SpC_30_37_III_DC0025610.PDF
354,08 kB
IM0008709_md.jpg btn_search

Като торкретбетон за пневматично изпомпване по сухия способ, на минерална основа, за всички обичайни приложения като укрепване на изкопи, склонове и др.

За токретни дейности при строителството на тунели, както и за укрепване на каменни зидове.

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Вертикално, външно приложение Обработва се по тънкоструен метод Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добро сцепление
  • Нисък отскок
  • Специално свързващо вещество
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висококачествен трошен варовиков пясък