Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Shot RG4 M HS Торкретбетон SpC 30/37/ll/XC3/XF3/XA2/GK4

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Shot_RG4_M_HS__Торкретбетон__SpC_30_37_ll_DC0029110.PDF
271,29 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Shot_RG4_M_HS__Торкретбетон___DC0046691.PDF
350,61 kB
IM0009791_md.jpg btn_search

Като сух торкретбетон за пневматично изпомпване с метод на сухо шприцоване, на минерална основа за всички обичайни области на приложение, като напр. : укрепване на изкопи, укрепване на скали, склонове, крепежи, анкерни опори.

При работа с шприц-бетон, при прокарване на щолни, изграждане на тунели, както и за подсилване на зидарии от естествен камък.

Вертикално, външно приложение Обработва се по тънкоструен метод Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Сулфатоустойчив
  • Специално свързващо вещество
  • Висококачествен трошен варовиков пясък