Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Gala CC 600 rapid Бърз монтажен разтвор за шахти

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Gala_CC_600_rapid_Бърз_монтажен_разтвор_з_DC0058666.PDF
255,93 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Gala_CC_600_rapid_Бърз_монтаж_DC0041380.PDF
361,29 kB
IM0008023_md.jpg btn_search

CreteoGala CC 600 rapid Fix за шахти е бърз циментов разтвор за бърз монтаж, за вътре и вън в подземното и надземното строителство.

Особено подходящ за преместване и фиксиране на пръстени и капаци на шахти за ремонт на дефекти на бетонни основи.

Поради бързото време на свързване, продуктът може да се използва навсякъде, където строителните компоненти в много кратък срок, отново могат да бъдат подложени на натоварване.

Не е подходящ да се използва за големи повърхности, напр. като замазка или мазилка.

Хоризонтално/пътно строителство Да се разбърка преди употреба Обработва се ръчно Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Устойчивост на мраз и соли за размразяване
  • Бързосвързващa
  • Висока якост на натиск и огъване
  • След около 2 часа (в зависимост от температурата) могат да минават транспортни средства
  • Не е необходим свързващ мост
  • Лесно се обработва (смесва се само с вода)
  • Водоплътен
  • Висока устойчивост на сулфатна агресия