Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Gala CC 633 Дренажен бетон с трас / подложен слой

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Gala_CC_633_Дренажен_бетон_с_трас___подло_DC0018348.PDF
235,36 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Gala_CC_633_Дренажен_бетон_с__DC0041365.PDF
348,02 kB
IM0008027_md.jpg btn_search

Продуктът може да се използва като дренажен бетон върху подходяща основа за вътре и вън или като подложен бетон за паваж, както и за полагане на бордюри в уличното и пътно строителство.

Изпълнява ролята на дренаж за отвеждане на повърхностните води в основата.

Количеството на отпадните канализационни води не се повишава.

Може да бъде доставен и като естествено бял дренажен бетон.

Изцветявания не са щети и предпоставка за рекламация на продукта.

Хоризонтално, Вътрешно/външно приложение Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Устойчив на слягане
  • Предотвратява задържането на влага и щетите от това
  • Естествен трас
  • Добавки за подобряване на обработваемостта