Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Бетон

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__Creteo®Gala_CC_695_Ruck-Zuck_Бетон_DC0067694.PDF
290,20 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_Creteo®Gala_CC_695_Ruck-Zuck_Бетон_DC0053168.PDF
349,23 kB
IM0028520_md.jpg btn_search

Изключително подходящ за много бързо бетониране (без смесване) за стълбове на огради, подпори, простори за дрехи, спортни и детски съоръжения (напр. люлки), улично и градинско осветление, конзоли на пощенски кутии, указателни и пътни табели, както и за играждане на малки фундаменти, съотв. бетониращи дейности без статични изисквания.

Към продукта на строителния обект да не се слагат други добавки.

Хоризонтално, Вътрешно/външно приложение Разрежда се с 3,6-3,8 литра вода Срок на годност мин. 12 месеца Внимание! Да се пазят ръцете и очите! Да не се използва при температура под 5°C
  • Бетониране без смесване
  • Не е необходимо електрозахранване
  • Без предсрочно свързване на предварително смесеният бетон
  • Мразоустойчив и устойчив на механично натоварване
  • С възможност за леко натоварване след ок. 1 час (при температура > 20°C)
  • Специален цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Пълнители