Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX P100 Едра армираща мрежа

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_P100_Едра_армираща_мрежа_DC0058636.PDF
210,80 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_P100_Едра_армираща_мрежа_DC0069893.PDF
278,25 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_P100_Едра_армираща_мрежа_BGBG_DC0061830.PDF
249,08 kB
IM0009539_md.jpg btn_search

Алкалоустойчива, груба стъклофибърна армираща мрежа.

Специалнo за армиране на RÖFIX Aerogel Система за изолационни мазилки.

Армираща мрежа за влагане и в гипсови и гипсосъдържащи мазилки.

Като армираща мрежа за топлоизолационни комбинирани системи с тежки облицовки RÖFIX StoneEtics® 50.

Вътре/вън Да не се използва при температура под 5°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Коефициентът на разширение е сравним с последващите мазилки.
  • Добро сцепление с мазилка
  • Без PVC
  • Текстилна стъклофибърна мрежа с висококачествена импрегнация.