Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Неутрализиращ грунд

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Неутрализиращ_грунд_DC0038150.PDF
282,45 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Неутрализиращ_грунд_DC0046434.PDF
293,15 kB
IMG000612_md.jpg btn_search

Предварителен и блокиращ грунд за уеднаквяване на неравномерно попиващи основи преди нанасането на гипсови-,варови- или циментови мазилки.

RÖFIX неутрализиращ грунд намалява попиваемостта на минералните основи. При разреждане, съгл. указанията, не съществува опасност от образуванена разделителен слой.

Вътре/вън Обработва се с четка За пръскане Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце
  • Добро сцепление
  • Дисперсно свързващо вещество
  • Добавки за подобряване на обработваемостта