Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 55 Циментово строително лепило

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_55_Циментово_строително_лепило_DC0003101.PDF
307,05 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_55_Циментово_строително_лепило_DC0046356.PDF
346,91 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_55_Циментово_строително_лепило_BGBG_DC0061741.PDF
258,99 kB
IM0000498_md.jpg btn_search

Обогатено циментово строително лепило с универсално приложение. Употреба върху всички минерални проблемни и смесени основи.

Лепило-шпакловъчна смес за товароносими плочи

Свързващ мост с или без вложена армираща мрежа RÖFIX Р50 за циментови или варо-циментови мазилки върху гладки бетонови повърхности или с влагане на мрежа върху предварително измазани шлицове. Варовата или варо-циментовата мазилка се нанася по метода прясно в прясно.

Лепилна, армираща и шпакловаща маса за изолационни и строителни плочи, като EPS, XPS-R, дървени строителни плоскости или PU-плочи, за лепене в избени или вътрешни помещения.

Не е подходящ за създаване на ТИС (топлоизолационни комбинирани системи).

При употреба като свързващ мост/разтвор за сцепление за варо/циментови мазилки върху строителни плочи (напр. XPS-R-плочи) да се спазват валидните изисквания за измазване.

При смесена зидария като свързващ мост за армиране в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. В зависимост от конструкцията може да е необходимо допълнително и пълноплощно шпакловане, за да се минимизира риска от пукнатини.

Вътре/вън Обработва се ръчно Изтегля се с маламашка Рифелова се се със зъбчата маламашка При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добро сцепление
  • Универсално приложимa
  • Цимент
  • Добавки за по-добра адхезия
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висококачествен варовиков пясък