Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_640_Санираща_мазилка_R-W_DC0004755.PDF
346,38 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_640_Санираща_мазилка_R-W_DC0046560.PDF
343,18 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_640_Санираща_мазилка_R-W_BGBG_DC0061787.PDF
259,55 kB
IMG000662_md.jpg btn_search

Санираща мазилка при влажни и солосъдържащи зидарии. Може да се структурира многостранно благодарение на фината зърнометрия.

Съответства на инструкцията на WTA, санираща мазилка R-W съгласно Önorm B3345; Санираща мазилка R в съответствие с EN 998-1

За саниране на влажни и атакувани от соли зидарии на външни и вътрешни повърхности.

При старо и ново строителство за саниране на стени, подложени на силна влага (мазета, перални помещения и др.).

При по-висока и/или много голяма влажност трябва да се използва двуслойна санираща система RÖFIX RS2.

При напорна вода, покачваща се влага и други източници на влажност в зидарията да се приложат подходящи мероприятия.

Смесеният материал винаги се изразходва, но в никакъв случай остатъкът от същия не се смесва с пресен материал. Характеристиката на изсъхване при материала от отворени опаковки се променя в много кратък срок.

Вътре/вън Обработва се ръчно Обработва се с машина за мазилки Структурира се с пластмасова маламашка Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
 • Силно паропропускливa
 • Водоотблъскваща
 • Висока устойчивост на соли
 • Добра машинна обработка
 • Превъзходна обработваемост
 • Големи дебелини на нанасяне
 • Цимент
 • Добавки за подобряване на обработваемостта
 • Висока паропроходимост
 • Висококачествен варовиков пясък
 • Лека добавка (минерална)