Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_640_Санираща_мазилка_R-W_DC0004755.PDF
347,87 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_640_Санираща_мазилка_R-W_DC0046560.PDF
345,70 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_640_Санираща_мазилка_R-W_BGBG_DC0061787.PDF
258,83 kB
IMG000662_md.jpg btn_search

Санираща мазилка при влажни и солосъдържащи зидарии. Може да се структурира многостранно благодарение на фината зърнометрия.

Съответства на инструкцията на WTA, санираща мазилка R-W съгласно Önorm B3345; Санираща мазилка R в съответствие с EN 998-1

За саниране на влажни и атакувани от соли зидарии на външни и вътрешни повърхности.

При старо и ново строителство за саниране на стени, подложени на силна влага (мазета, перални помещения и др.).

При високо влагонатоварване, високо съдържание на соли (виж класификацията съгласно ÖNORM B3355-1) или при големи дебелини, мазилката се полага двуслойно или многослойно. При високо съдържание на соли се препоръчва използването на двуслойната система за саниране на мазилки RÖFIX RS2.

При напорна вода, покачваща се влага и други източници на влажност в зидарията да се приложат подходящи мероприятия.

За проблеми, свързани с образуването на конденз са подходящи системите за саниране на мазилки. Препоръчваме вътрешна изолация, като напр. системата RÖFIX Renopor.

Вътре/вън Обработва се ръчно Обработва се с машина за мазилки Структурира се с пластмасова маламашка Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Силно паропропускливa
  • Висока устойчивост на соли
  • Добра машинна обработка
  • Отлична обработваемост
  • Големи дебелини на нанасяне
  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Висока паропроходимост
  • Висококачествен варовиков пясък
  • Лека добавка (минерална)