Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX 650 Бяла санираща мазилка

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_650_Бяла_санираща_мазилка_DC0004753.PDF
347,32 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_650_Бяла_санираща_мазилка_DC0046563.PDF
345,69 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_650_Бяла_санираща_мазилка_BGBG_DC0061789.PDF
259,13 kB
Newsletter Newsletter_RÖFIX_650_Бяла_санираща_мазилка_DC0027477.PDF
1,96 MB
IMG000663_md.jpg btn_search

Санираща мазилка при влажни и атакувани от соли зидарии. Поради фината зърнометрия може да се структурира многостранно.

Съответства на WTA-инструкцията санираща мазилка R-W съгласно Önorm B3345 /. Разтвор за възстановителна мазилка R-CS II-W2 съгласно EN 998-1.

За саниране на влажни и атакувани от соли зидарии, върху външни фасади и вътрешни повърхности.

Цветът на продукта може да се промени в зависимост от мястото на производство.

При старо и ново строителство за саниране на стени, подложени на силна влага (мазета, перални помещения и др.).

При високо влагонатоварване, високо съдържание на соли (виж класификацията съгласно ÖNORM B3355-1) или при големи дебелини, мазилката се полага двуслойно или многослойно. При високо съдържание на соли се препоръчва използването на двуслойната система за саниране на мазилки RÖFIX RS2.

При напорна вода, покачваща се влага и други източници на влажност в зидарията да се приложат подходящи мероприятия.

За проблеми, свързани с образуването на конденз са подходящи системите за саниране на мазилки. Препоръчваме вътрешна изолация, като напр. системата RÖFIX Renopor.

Вътре/вън Обработва се ръчно Обработва се с машина за мазилки Структурира се с пластмасова маламашка Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
 • Силно паропропускливa
 • Висока устойчивост на соли
 • Добра машинна обработка
 • Отлична обработваемост
 • Големи дебелини на нанасяне
 • Не е необходимо завършващо покритие
 • Бял цимент (несъдържащ хромати)
 • Добавки за подобряване на обработваемостта
 • Висока паропроходимост
 • Висококачествен варовиков пясък
 • Лека добавка (минерална)