Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочки C1 TE

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_AG_651_CLASSIK_Лепило_за_плочки_C1_TE_DC0018519.PDF
353,00 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_AG_651_CLASSIK_Лепило_за_плочк_DC0047029.PDF
355,62 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_AG_651_CLASSIK_Лепило_за_плочки_C1_TE_BGBG_DC0061906.PDF
258,13 kB
IM0006348_md.jpg btn_search

Високо устойчиво, тънкослойно лепило, съгл. EN 12004. За полагане на фаянсови и теракотени плочки, мозайки от стъкло и порцелан, за стена и под, за вътре.

Вътре/под Да се разбърка преди употреба Рифелова се се със зъбчата маламашка Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! Срок на годност мин. 12 месеца Да се съблюдава актуалната техническа карта
  • Водонеразтворим
  • Висока формоустойчивост
  • Удължено отворено време
  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Кварцов пясък (селектиран)