Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX OPTIFLEX® 1K Еднокомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_OPTIFLEX®_1K_Еднокомпонентен_разтвор_за_хи_DC0040693.PDF
317,33 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_OPTIFLEX®_1K_Еднокомпонентен_р_DC0041386.PDF
345,59 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_OPTIFLEX®_1K_Еднокомпонентен_разтвор_за_хидроизолация_и_лепило_BGBG_DC0061836.PDF
259,76 kB
IM0011451_md.jpg btn_search

RÖFIX OPTIFLEX 1K
Еднокомпонентна еластична строителна хидроизолация срещу напорна и безнапорна вода в областта на цокъла за ТИС.

Като уплътнение в приземните части, неатакувани от вода, съгласно DIN 18195 / Част 4+5 (мин. 2 пласта всеки по 1 mm дебелина).

Като уплътнение в приземните части, атакувани от вода, съгласно DIN 18195 / Част 6+7 (мин. 3 слоя с 1 mm дебелина на слоя).

RÖFIX Optiflex може да се използва директно, като хидроизолационна армираща шпакловка с RÖFIX P 50 Армираща мрежа, когато EPS- цокълната изолационна плоча е покрита предварително с лепило и армираща смес (напр. RÖFIX Unistar LIGHT). Цокълни изолационни плочи, покрити предварително с лепило и армираща смес, трябва да бъдат изолирани с OPTIFLEX, в областта под терена, до ок. 10 cm под края на цокълната изолационна плоча и до max. 5 cm над терена (детайлно решение с цокълен профил). Да се съблюдават националните норми.

Да не се използва при строителни материали съдържащи гипс, дървени материали, метал, дървена вата, смесена зидария и газобетон. Да се съблюдават валидните норми и указания.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

За лепене на фасадни декоративни профили. За свързани хидроизолации (напр. под керамични покрития) и като хидроизолация на сгради (не в областта на ТИС) се използва RÖFIX AS 345.

Приложение: Под терена Да се разбърка преди употреба При шлемуване с четка се добава max. 10% woda Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Еластична, гъвкава
  • Устойчивост на постоянна влага
  • Без разтворители и пластификатори (L.F.)
  • Високо сцепление
  • Водоунепрепропусклив при напорна вода от задната страна (= негативно водно налягане)
  • UV- устойчива
  • Устойчивост на мраз и соли за размразяване
  • Цимент
  • Свързващо вещество: дисперсия (изолационна)
  • Kварцов пясък