Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двукомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_разтвор_за_хид_DC0007838.PDF
377,55 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_ра_DC0046587.PDF
420,88 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_OPTIFLEX®_2K_Двукомпонентен_разтвор_за_хидроизолация_и_лепило_BGBG_DC0061798.PDF
263,10 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

За лепене на цокълни изолационни плочи (EPS-P, EPS-S, XPS-R) върху битумни основи.

Защита срещу влага в областта на терена при топлоизолационни комбинирани системи и системи с хастарна мазилка, съгласно австрийските указанията за обработка.

Хидроизолации, свързани с плочки и облицовки на плочи, за стени и подове в закрити помещения или на открито, когато са свързани към сгради, срещу безнапорна вода под високо налягане, като напр. във влажни помещения в обществени и търговски площи.

Хидроизолация за директно натоварени стенни и подови повърхности в помещения, в които много често и за дълго време се използва вода за непитейни нужди, като напр. обходи на плувни басейни и душове (обществени или частни), както и директно натоварени външни стенни и подови повърхности, които са свързани със сградите и които много често и за дълго време са в контакт с вода, като напр. директно свързани със сградите повърхности на стени и подове.

Хидроизолация за вътре и вън за директно натоварени стени и подови повърхности на водни резервоари и басейни, директно свързани със сгради, с максимална височина на пълнене на воден стълб до 8 m.

За лепене на фасадни декоративни профили.

Приложение: Под терена Да се разбърка преди употреба При шлемуване с четка се добава max. 10% woda 2-рият път се изтегля се изтегля с маламашка Боядисва се 2-3 пъти Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
 • Водоплътен при съоръжения с воден стълб до 8 m
 • UV- устойчива
 • Устойчивост на мраз и соли за размразяване
 • Препокриващ пукнатините до 0,2 mm в основата
 • Устойчивост на температури и стареене
 • Устойчив при полагане върху наклонени повърхности
 • Устойчивост на варовита вода
 • Устойчив на луга
 • Дисперсно свързващо вещество
 • Цимент
 • Двукомпонентна