Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Collstar Лепило

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Collstar_Лепило__DC0068684.PDF
310,79 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Collstar_Лепило__DC0069315.PDF
356,22 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Collstar_Лепило__BGBG_DC0066355.PDF
261,63 kB
IM0030736_md.jpg btn_search

Еднокомпонентно, органично обогатено лепило на циментова основа.

За лепене на дървени и битумни изолационни плочи.

За лепене на цокълни изолационни плочи (EPS-P, XPS-R, EPS-S) и в областта на под терена (не е капилярноактивно, не е абсорбиращо) и на декоративни профили.

За армиране на цокълни изолационни плочи (минимална дебелина на мазилката 3 mm) в областта на под терена.

Категория на ползване: II съгласно ETAG 004.

Якост на сцепление съгласно ÖNORM B6400: върху дървен материал (OSB/3): >0,08 N/mm² върху бетон: 0,25 N/mm²

Вътре/вън R12 Запчеста глетарка за номинална дебелина на малтерот 3mm Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Добро сцепление
  • Бърза и икономична обработка
  • С възможност за филцване
  • Цимент
  • Висококачествен варовиков пясък
  • С органични добавки