Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX IA 622 BIANCO Бяло лепило и шпакловка

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_IA_622_BIANCO_Бяло_лепило_и_шпакловка_DC0057652.PDF
340,77 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_IA_622_BIANCO_Бяло_лепило_и_шп_DC0052553.PDF
344,02 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_IA_622_BIANCO_Бяло_лепило_и_шпакловка_BGBG_DC0066262.PDF
257,10 kB
IM0030176_md.jpg btn_search

Минерално, бяло лепило и армираща смес за бели полистиролни фасадни плоскости (EPS-F).

За 3 mm армиращ слой (Номинална дебелина на слоя НДС).

Да се спазват изискванията за дюбелиране.

Категория на използване: III съгласно ETAG 004.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

Хидроизолацията на цокълните изолационни плочи с Optiflex трябва да започне от под терена на поне 10 см преди самата плоча и до макс. 5 см над терена върху завършващата мазилка (виж детайла с цокълен профил). Да се съблюдават националните изисквания.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! Срок на годност мин. 12 месеца
  • Лека обработка
  • Бърза и икономична обработка
  • Бял цимент (несъдържащ хромати)
  • Висококачествен варовиков пясък