Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_IA_622_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_DC0019524.PDF
310,69 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_IA_622_Лепило_и_шпакловка_за_т_DC0046221.PDF
346,30 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_IA_622_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0061710.PDF
263,79 kB
IM0006963_md.jpg btn_search

Минерална, сива лепилна и армираща маса за полистиролни плоскости (EPS-F / EPS-P / XPS-R).

За 3 mm армиращ слой (Номинална дебелина на слоя НДС).

Без дюбелиране само за дебелини на изолация до max. 10 cm.

Категория на използване: III съгласно ETAG 004.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

Цокълни изолационни плочи, които са покрити със система за лепене и армиране и със завършваща мазилка, трябва да бъдат изолирани под терена на ок. 10 cm преди самата плоча и до max. 5 cm над терена с ОPTIFLEX (детайлно решение с цокълен профил). Да се съблюдават националните норми и изисквания.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Лека обработка
  • Бърза и икономична обработка
  • Цимент
  • Висококачествен варовиков пясък