Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Unistar®_LIGHT_Лепило_и_шпакловка_за_топло_DC0007840.PDF
376,30 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Unistar®_LIGHT_Лепило_и_шпакло_DC0046580.PDF
349,68 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Unistar®_LIGHT_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0061795.PDF
266,07 kB
IM0005172_md.jpg btn_search

Минерална, естествено бяла смес за лепене и армиране на плочи от минерална вата, корк, дървесни влакна и RÖFIX IB 015 Aerogel Изолационни плочи.

За удароустойчив 5 mm армиращ слой (номинална дебелина на слоя).

Категория на използване: I съгласно ETAG 004.

Възможно е "XL"-забавяне.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

Цокълни изолационни плочи, които са покрити със система за лепене и армиране и със завършваща мазилка, трябва да бъдат изолирани под терена на ок. 10 cm преди самата плоча и до max. 5 cm над терена с ОPTIFLEX (детайлно решение с цокълен профил). Да се съблюдават националните норми и изисквания.

Якост на сцепление съгласно ÖNORM B6400: върху дървен материал (OSB/3): >0,08 N/mm² върху бетон: 0,25 N/mm²

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Обработва се с машина за мазилки Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! За пръскане
  • Универсално приложим
  • Най-висока удароустойчивост (устойчивост на градушка)
  • Отлична обработваемост
  • Дълго отворено време
  • Бял цимент (несъдържащ хромати)
  • Висококачествен варовиков пясък
  • Лека добавка (органична)