Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX Unistar® POR Лепило и армираща смес

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Unistar®_POR_Лепило_и_армираща_смес_DC0008631.PDF
365,67 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Unistar®_POR_Лепило_и_армираща_DC0046582.PDF
356,06 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Unistar®_POR_Лепило_и_армираща_смес_BGBG_DC0061796.PDF
265,34 kB
IMG000618_md.jpg btn_search

Минерално бяло лепило и армираща смес за лепене и армиране на плоскости от минерална пяна и дървесни влакна.

За 5 mm армиращ слой /номинална дебелина на слоя NPD/

Да не се поставя директно върху цокълни изолационни плочи (XPS-R / EPS-P). Небходим е свързващ слой.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Обработва се с машина за мазилки Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! За пръскане
  • Силно паропропускливa
  • Превъзходна издръжливост
  • Светъл, бял цвят
  • Много висок добив
  • Въздушна вар
  • Бял цимент (несъдържащ хромати)
  • Висококачествен варовиков пясък
  • Лека добавка (минерална)