Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_WINTERSTAR_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизол_DC0057457.PDF
309,03 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_WINTERSTAR_Лепило_и_шпакловка__DC0041392.PDF
354,50 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_WINTERSTAR_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0066069.PDF
264,10 kB
IM0011530_md.jpg btn_search

Минералнo, сивo лепило и армираща смес с подобрено втвърдяване, за работа при по-ниски температури, но без риск от замръзване, за фасадни изолационни плочи от полистирол (EPS-F). За лепене на изолация на тавани на мазета Paroc CGL 20.

За 3 mm и 5 mm дебелина на армиращия слой.

Категория на ползване: II съгласно ETAG 004.

вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Да не се използва при температура под 1°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!
  • Използва се в студения и влажен период на годината при температури от +1°C до + 10°C
  • За завършване на текущи обекти
  • Висока ранна якост
  • Бърза и икономична обработка
  • Специално свързващо вещество
  • Бял цимент (несъдържащ хромати)
  • висококачествени добавки
  • минерални леки добавки