Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX MINOPOR Топлоизолационни системи от минерална пяна

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_MINOPOR_Топлоизолационни_системи_от_минера_DC0057654.PDF
505,29 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_MINOPOR_Топлоизолационни_системи_от_минерална_пяна_BGBG_DC0061890.PDF
267,65 kB
Европейска техническа оценка _техническа_оценка_RÖFIX_MINOPOR_Топлоизолационни_системи_от_DC0040605.PDF
945,26 kB
Öko-Zertifizierung ko-Zertifizierung_RÖFIX_MINOPOR_Топлоизолационни_системи_от_минерална_DC0053717.PDF
149,37 kB
IM0009802_md.jpg btn_search

Изолирането с минерални изолационни плочи е екологична, цялостно минерално изградена топлинна изолационна система.

Негорима, високо паропроходима, рециклираща се и строителнобиологично безвредна. Минерален aрмиращ слой (Kat. II) с номинална дебелина на слоя 5 мм.

Подходяща за старо и ново строителство.

вън Да не се използва при температура под 5°C При съхранение да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!