Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_ZS20_Циментово-сулфатна_течна_замазка_CA_C_DC0026236.PDF
369,58 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_ZS20_Циментово-сулфатна_течна__DC0046621.PDF
358,03 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_ZS20_Циментово-сулфатна_течна_замазка_CA_CT_C20_F5_BGBG_DC0061803.PDF
256,66 kB
IMG000541_md.jpg btn_search

Течна замазка за вътрешни помещения на жилищни сгради (кухни, бани), както и за училища, гимнастически салони, офиси и складови помещения.

Особено подходяща за подове с водно отопление. Като замазка при саниране на стари сгради и като замазка за ползване при подове на тавани, заради ниското си тегло.

При използваеми и видими замазки задължително трябва да се направи консултация с производителя.

Като плаваща замазка без армиране на площи от 300 m².

При големи площи или при площи с неправилни форми, като напр. ъгли, коридори, L-форми се разделят чрез фуги, на отделни участъци.

под Обработва се със силозна смесителна помпа Саморазливен Да не се използва при температура под 7°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите! При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Срок на годност мин. 12 месеца Да се съблюдава актуалната техническа карта
  • Добра разливна способност.
  • Почти безфугова повърхност.
  • Равна повърхност.
  • Висока топлопроводимост
  • Повторно боядисване е ненужно
  • Идеална за замазка върху подово отопление.
  • Специално свързващо вещество
  • Селектиран гипс
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Пресяти пясъци