Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX ZS30 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C30 F6

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_ZS30_Циментово-сулфатна_течна_замазка__CA__DC0039827.PDF
365,34 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_ZS30_Циментово-сулфатна_течна__DC0046623.PDF
350,56 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_ZS30_Циментово-сулфатна_течна_замазка__CA_CT_C30_F6_BGBG_DC0061804.PDF
257,63 kB
IMG000542_md.jpg btn_search

Течна замазка за вътрешни помещения в жилищни сгради,затворени домашни кухни и бани, училища, гимнастически салони, офиси и складови помещения.

Особено подходяща за подове с водно отопление. Като замазка при саниране на стари сгради и като замазка за ползване при подове на тавани, заради ниското си тегло и малката дебелина на слоя.

При използваеми и видими замазки задължително трябва да се направи консултация с производителя.

Като плаваща замазка без армиране на площи от 300 m².

При големи площи или при площи с неправилни форми, като напр. ъгли, коридори, L-форми се разделят чрез фуги, на отделни участъци.

под Обработва се със силозна смесителна помпа Саморазливен Да не се използва при температура под 7°C Внимание! Да се пазят ръцете и очите! При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Срок на годност мин. 12 месеца Да се съблюдава актуалната техническа карта
 • Добра разливна способност.
 • Висока производителност
 • Почти безфугова повърхност.
 • Равна повърхност.
 • Висока топлопроводимост
 • Повторно боядисване е ненужно
 • Идеална за замазка върху подово отопление.
 • Висока якост на натиск
 • Висока якост на опън при огъване
 • Специално свързващо вещество
 • Селектиран гипс
 • Добавки за подобряване на обработваемостта
 • Пресяти пясъци