Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти

RÖFIX FN 690 Саморазливна смес

 
Downloads:
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_FN_690_Саморазливна_смес_DC0018277.PDF
387,05 kB
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_FN_690_Саморазливна_смес_DC0046371.PDF
350,46 kB
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_FN_690_Саморазливна_смес_BGBG_DC0061743.PDF
256,00 kB
IM0007588_md.jpg btn_search

Саморазливна, бързостягаща подова изравнителна смес CT-C12-F4 съгл. EN 13813 за външно и вътрешно приложение за заглаждане и нивелиране на циментови и калциево-сулфатни замазки. За полагане в ситема моля да се обърнете към RÖFIX консултант.

Саморазливните смеси не са предвидени да останат като крайно покритие и върху тях трябва да се положи подходяща настилка като паркет, плочки, ламйнат или винилово покритие.

За подови шпакловъчни смеси, които в последствие се настилат с покрития с епоксидна смола, подходящи са RÖFIX FN 615 и RÖFIX FN 645.

В комбинация с подово отопление в тънкослойни области, или като саморазливна подова смес върху замазка за подово отопление, препоръчваме RÖFIX FN 645.

Под вън/вътре Да се разбърка преди употреба Саморазливен Рифелова се съз зъбчата маламашка с заоблени зъбци Да не се използва при температура под 5°C Срок на годност мин. 9 месеца Внимание! Да се пазят ръцете и очите! При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Да се съблюдава актуалната техническа карта
  • Саморазливнa
  • Бързосвързващa
  • Мразоустойчивост
  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Кварцов пясък (селектиран)