Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
RÖFIX ColorDesign 2011

ColorDesign

 

Ветрило с цветове RÖFIX ColorDesign 2011

Ветрило с цветове RÖFIX ColorDesign 2011

За един интересен архитектурен облик и в крак с времето RÖFIX предлага хармонични цветови нюанси и структури. RÖFIX Objekt-Design ще Ви предложи индивидуален цветови дизайн на обекта. Дизайнерското студио на RÖFIX ще осъществи Вашите идеи по подобаващ начин и ще Ви помогне при търсене на решение за Вашата къща „мечта”.

С помощта на най-модерните компютърни технологии опитният професионалист по фасади ще Ви предостави най-подходящата концепция за Вашия строеж. Ветрило с цветове на RÖFIX е класическият инструмент за строители, проектанти и строителни предприемачи. Всички нюанси са съгласно 6-те вида основни цвята на RÖFIX. Мострените табла или оригиналните мострени материали на RÖFIX улесняват на място вземането на решения.

За да използвате RÖFIX ColourDesign в AutoCAD или друг вид обработваща програма на разположение е палитрата от цветове за изтегляне в различни формати::

Палитра 2011 за AdobePhotoshop CS5

Farbpalette 2017 für Adobe Photoshop CS5 14,58 kB

(Палитрата се копира в папка \\AdobePhotoshop CS5\Presets\Color Swatches - палитрата се зарежда или замества във Photoshop чрез цветови полета.)

Палитра 2011 за Adobe InDesign CS5

Farbpalette 2017 für Adobe InDesign CS5 1 008,00 kB

(Палитрата се копира в папка \\Adobe InDesign CS5\Presets - палитрата се зарежда или замества в InDesign чрез цветови полета.)

Палитра 2011 за Picture Publisher

Farbpalette 2017 für Picture Publisher 50 B

(Палитрата се копира в папка \\Micrografx\Picture Publisher\Palettes - палитрата се добавя в Picture Publisher.)

Палитра 2011 за AutoCAD

Farbpalette 2017 für AutoCAD 45,06 kB

(Палитрата се копира в папка \\AutoCAD\Support\Color - палитрата се добавя в AutoCAD в менюто Extras\Optionen\Farbbuch-Speicherorte.)