Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
RÖFIX Aktuelles

Нормативни актове

 

Тук може да изтеглите търсения документ:

НАРЕДБА за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 5,24 MB
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите 1,32 MB
НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 1,23 MB
НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 1,45 MB
Регламент 305 1,25 MB
НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 655,05 kB