Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
Старата сграда на училището в Лех

Училището в Лех

 

В продължение на много години „старото училище” в центъра на Дорфкерн, което е в непосредствена близост до църквата, е олицетворение на градският облик на Лех. До 1980 година, жителите на Арлберг посещаваха местното училище. За в бъдеще, построената през 1937 годна сграда ще изпълнява ролята на спортно съоръжение за най-младите жители на селото. 

„Къща на детето“ съществуващото значение има нова интерпретация

Историческото значение на сградата, както и условията, поставени от службата за опазване паметниците на културата, изискват едно по-особено отношение към съществуващата сграда. Фасадата е останала почти в непроменен вид, а старите прозорци и врати са свидетелство за нейната архитектура. Във вътрешността на сградата обаче са изпълнени всички съвременни изисквания за вътрешен климат, екология и енергийна ефективност. Подовото отопление и контролиращата система за отопление и вентилация служат на 80 процента за това да се запазва топлината в сградата, както и индивидуално да се регулира притока на енергия и чист въздух, съобразено с жизненият цикъл на сградата.

Старата сграда на училището в Лех

Старата сграда на училището в Лех

Екологично строителство – RÖFIX AeroCalce® Високоизолационна система

За първи път в Австрия беше използвана високоизолационната система RÖFIX AeroCalce®. С този нов вид изолация е възможно с минимална дебелина да се направи изолация и на фасади, защитени паметници на културата. Предизвикателството се състои в това, че в алпийски регион, такъв като Арлберг, могат да се запазят и същевременно да се модернизират обекти, защитени паметници на културата, по възможно най-добър начин. RÖFIX AeroCalce® система за мазилка е базирана на минерална основа, а обработката на всички видове слоеве мазилка може да стане на ръка или чрез машина. Предимствата са, че тази система може да се използва, както вън, така и вътре и е особено подходяща за обекти, защитени паметници на културата. Облика на фасадата се запазва и е възможно индивидуално напасване към архитектурата на сградата. 

Старата сграда на училището в Лех

Старата сграда на училището в Лех

Старата сграда на училището в Лех

Старата сграда на училището в Лех