Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
RÖFIX CalceClima Thermo

RÖFIX CalceClima Thermo

 

Нарастващото търсене на екологични строителни продукти се увеличава всяка година и „здравословният начин на живот” придобива все по-голямо значение. Поради този факт е важно, строителните материали да отговарят на новите изисквания да и да бъдат изтъквани пред екологично ориентираните инвеститори.

По традиция сертифицираната със знака natureplus мазилка RÖFIX CalceClima Thermo се представя  като първата изолационна мазилка на варова основа, която същевременно е без органични леки добавки (EPS – гранулат). Продуктът се използва за вътре и вън. Препоръчва се при създаването на паропропусклива, монолитна топлоизолация в екологичното строене, при санирането на стари сгради или при опазване на паметници на културата.

RÖFIX CalceClima Thermo се нарежда на едно ниво с другите RÖFIX - мазилки, които са сертифицирани със знака natureplus още през 2009 година, а тяхната взаимовръзка се потвърждава още веднъж в строгите правила на задължителните допълнителни изпитвания. За  сертифицирането на един продукт е необходимо да отговаряш на строгите критерии за изпитване, включително от особено значение е и местоположението (произхода) на продукта: екологичното производство, намаляването на транспортният маршрут, използването на  достатъчно налични  минерални ресурси, това са само една част от критериите за изпитване на сертифицирането със знака natureplus. От особено значение за продукта са критерии, като паропропускливост, липса на опасни вещества, критични  стойности на емисиите в продукта, оптимално абсорбиране и др.

Чрез изключителните си екологични и строително биологични стойности, цялата продуктова гама на RÖFIX CalceClima потвърждава специфичната способност на варовите мазилки да създават една здравословна и устойчива жилищна атмосфера. Задължение за  RÖFIX AG е било винаги да използва правилно материалите от природата. Особено във времена на изменение на климата, концентрацията върху устойчивите аспекти в жилищното строителство придобиват все по-голямо значение. От много години продуктите на RÖFIX се произвеждат и продават съгласно най-строгите критерии.

Информация за продукта!

Предимства:

  • Висока топлоизолация
  • Здравословен жилищен комфорт
  • Естествени суровини
  • Естествен минерален строеж
  • Влагорегулиращо действие
  • Много висока паропропускливост
  • Висока пожарозащита
  • Отлична обработваемост

Знака за качество natureplus се присъжда след обстойни изпитвания от независими институти, преди всичко на продукти, които в своята продуктова група отговарят на най-високите изисквания. Заедно с чисто техническите аспекти, екологичният продукт се изпитва и за спазването на строгите изисквания за стойностите на вредните вещества,  за произхода на суровините и отпадъка на продукта.