Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
450x280_Bauproduktenverordnung

Регламент за строителни материали 305/2011 отменя Директивата на ЕС за строителни материали

 

От 1-ви юли 2013 г. е в сила новият РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.

С въвеждането на новия регламент трябва да се премахнат търговските бариери във вътрешния пазар на ЕС и да се унифицира продуктовата маркировка. С влизането в сила на регламента се променят задълженията и правилата за предлагане на строителни продукти в Европа.
С удоволствие ще отговорим на всички възникнали въпроси в тази връзка и ще Ви предложим комплексна услуга относно този регламента.

Кои продукти и услуги са засегнати от това?
От регламента за строителни материали са засегнати всички продукти (продукти, които се влагат в строежите), за които има хармонизиран европейски стандарт (EN-норма) или европейска техническа оценка (ETA). Това има задължително въвеждане на предписанията като валидно право във всички държави-членки на Европейския съюз както в държавите-членки на CEN (Европейски комитет за стандартизация).
Това не касае продукти, които не съответстват на хармонизиран европейски стандарт или европейска техническа оценка. Те могат както досега да се предлагат без CE-маркировка и декларация за експлоатационни показатели.

Какво трябва да спазвате като изпълнител,  проектант и търговец?
CE-маркировката на съответните строителни продукти както по-горе е описано не се променя нищо, тя е задължителна още от 1 февруари 2010.
Ново е задължението на производителя да издава декларация за експлоатационни показатели, най английски „Declaration of Performance“, съкратени „DOP“.
Както ние като производител така и Вие като търговец на строителни продукти или изпълнител трябва да предоставяте на клиента копие на декларацията за експлоатационни показатели, когато продуктът се доставя за първи път.

Всички необходими продукти на продуктите RÖFIX са на Ваше разположение online
За нашите строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или европейска техническа оценка, на Ваше разположение са всички необходими документи  online.
Документацията за даден продукт може да намерите при RÖFIX-продукта:

  • Декларация за експлоатационни показатели  (съкратени „DOP“)
  • Информационен лист за безопасност
  • Техническа карта

Как да намерите вярната декларация за експлоатационни показатели?
На уеб сайта на  Индекс на продукта или в раздела Продукти ще намерите всички документи за продукта.
Ние препоръчваме с помощта на бутона „ТЪРСЕНЕ“ горе вдясно като въведете името на продукта ще имате декларацията за съответствие на желания RÖFIX-продукт.

За всички въпроси сме на разположение.

Тази информация има за цел да представи първоначален обзор. Тя не отменя нито самостоятелен дебат / задълбоченост нито правна консултация. Отговорност за вярност, изчерпателност и актуалност е изключена.