Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
vision

Основни ценности & успехи

 

В дванадесет европейски държави RÖFIX се презентира като комплексен представител, като партньор за изпълнителите и крайните клиенти в строителния бранш. Филиалите на RÖFIX обхващат почти цяла Средна и Южна Европа. С производствените си предприятия и търговски представителства покрива много голяма част от пазара. С иновативните си продукти, с високата прецизност за качество и постоянно нарастваща стройна организация RÖFIX успя да завоюва големи територии на пазара.

Също така в областта на комуникационните технологии RÖFIX винаги е в крак с времето. Отвори интернетпортал, в който клиентите и сътрудниците имат достъп до данни със специфичната информация.

Огромно значение се обръща и се цени обучението на хората. RÖFIX интензивно се занимава с темата за професионалното развитие и има добре структурирана програма за обучение и допълнителна квалификация. В посока развитие на техниката и продуктите както и развитие на личностните качества на работниците и клиентите се предлага широка гама от възможности за обучение.

Иновация & логистика

Нововъведения & Логистика

Повече

Качество & постоянство

Ние задоволяваме нуждите на строителния бранш с оптимални, икономически изгодни и екологично чисти строителни материали.

Повече

Системно мислене & ефективно управление

Системно мислене & ефективно управление

Повече

Диалог & услуги

Диалог & услуги

Повече