Саниращи мазилки от RÖFIX

Можете да разчитате на мазилките за саниране от системите RÖFIX

Съвременните мазилки за саниране обикновено са подходящи за зидария, която съдържа соли. Солите, които са вредни за строителните материали, се съхраняват в мазилката и по този начин се пазят далеч от повърхността на мазилката. Специалната водопропускливост на мазилката създава благоприятни условия за изсъхване на зидарията.

За да се изпълнят тези задачи, специални смеси се правят от сух хоросан. Това води до мазилки с висока порьозност и пропускливост на водни пари със значително намалена капилярна проводимост. Тяхната функционална надеждност зависи изключително от хомогенността на хоросана, което не може да бъде осигурено в необходимата степен със смеси на строителните площадки.

Избирайки подходящи свързващи вещества, инертни материали и добавки, реставрационните мазилки могат да бъдат произведени с висок общ обем на порите с по-ниско съдържание на капилярни пори. Дългосрочната ефективност изисква съответствие с характерните стойности в тесни граници. Това от своя страна предполага оптимален състав. Това включва зърнометрията, вида на свързващите вещества, съотношенията за смесване, вида и количеството на добавките.

Страницата се зарежда ...