Основата

За една устойчива фасада

Естествено има разнообразие от основи при градежа на една стена. Съгласно приложимите стандарти повърхността трябва да се провери за годност преди началото на полагането на следващите слоеве. В новите сгради материалите за стени обикновено се състоят от стоманобетон, зидария, газобетон или дърво. Днес големият брой строителни материали за стени и гипсовите основи изискват точен избор на подходящата мазилка. В зависимост от техническата структура на стената, често се предлагат няколко варианта за мазилка. По принцип трябва да се спазват DIN 18550 и листовките на Асоциацията за изолационни системи, мазилка и хоросан (VDPM) и Федералната асоциация на гипсовата промишленост (BVG).

Бетон

Преди да се нанесе мазилка, бетонът трябва да бъде достатъчно сух и втвърдил се. Повърхността трябва да е стабилна и без замърсяване. Важно е да направите проби на бетона преди измазването. Препоръчително е да се извърши измерване на температура или, ако е необходимо, измерване на влага. Гипсосъдържащите мазилки не са подходящи за леки бетонни повърхностни елементи.

Зидария

За зиданите конструкции е важно да се знае вида на използваната тухла, тъй като те са разнообразни. Зидарията трябва да е завършена като основен етап преди да започне работата по мазилката. Дефектите трябва да бъдат затворени с подходящ материал, преди да се нанесе мазилката. Дебелината на слоя мазилка е различен според площта на която се полага, за вътре или за вън.

Смесената зидария е една по-сложна основа, тъй като материалите, които са използвани, са с различни свойства. Тук често не може да се получи хомогенна повърхност и могат да възникнат локални проблеми. Необходимо е последващо запълване на някои от повърхностите, за да се ограничат и изравнят пукнатините.

Клетъчен бетон

Автоклавен клетъчен бетон или разговорно газобетон е вид строителен материал, създаден за първи път от шведския архитект и изобретател Юхан Аксел Ериксон. Това е сравнително лек строителен материал, който съчетава здравина, изолация, огнеупорност и е неприветлива среда за развитието на плесени. Автоклавният клетъчен бетон се отлива под формата на тухли, панели, подови и покривни настилки. Дефектите в стените от газобетон трябва да бъдат затворени с подходящ материал, преди да се нанесе мазилката. Трябва да се избягват различни дебелини на мазилката.

Дърво

Ако основата за мазилка се състои от дървени материали, като леки панели от дърво или плочи от дървени стърготини, трябва да се внимава панелите да са добре прикрепени към основата. Те трябва да са напълно сухи. Работата с мазилката може да започне само след като носещата конструкция, направена от масивна зидария или бетон, е изсъхнала достатъчно, за да се избегнат по-късни повреди на сградата. Разхлабените части трябва да бъдат отстранени.

Топлоизолационни системи

Топлоизолационните системи на RÖFIX са добра инвестиция за бъдещето и се изплащат още в първите отоплителни периоди поради по-ниския разход на топлинна енергия и нуждата от по-малък брой отоплителни уреди. И по този начин спомагат за опазването на околната среда.

Тествани и непрестанно оптимизирани строителни материали и топлоизолационни системи представляват концепцията за дълготрайни сгради, които могат значително да минимизират разхода на енергия или отопление. Те редуцират производството на вредни вещества с над 60 %, щадят енергийните ресурси и допринасят за защитата на околната среда.

Страницата се зарежда ...