Енергоспестяващо саниране

В терминът ремонт често човек разбира дейността по реновиране и саниране. Извършването на ремонт на сградата трябва да бъде добре планирано. Всеки проект представлява нова задача и трябва да бъде пресметната. За да се извърши компетентно и устойчиво обновяване, са необходими обширни предварителни проучвания.

Аrbeiten mit baustoffen

Енергийно саниране

Топлоизолационни системи

Изолация

Топлоизолационните системи на RÖFIX са добра инвестиция за бъдещето и се изплащат още в първите отоплителни периоди поради по-ниския разход на енергия и нуждата от по-малък брой отоплителни уреди.

orange_room_photo_S46_Infoseiten_BG.tif

Саниране

Вътрешна изолация

Стари сгради

Нуждата от изолация на вътрешните стени нараства. RÖFIX предлага многобройни възможности за това.

Renovieren_Bahnhof_Plovdiv.jpg

Изтънченост

Исторически строителни материали

Исторически

Защитата на паметниците на културата и енергоефективното саниране не трябва да си противоречат. Но как може една по-стара сграда да бъде енергийно въведена в 21 век?

photo_Wärmedämmputz_aufspritzen.jpg

Практична изолация

Топлоизолационна мазилка

Ценно

С топлоизолационни мазилки могат да се получат такива изолационни слоеве, които лесно се адаптират към всички грапавини и вдлъбнатини на основата.

Страницата се зарежда ...