Downloads

69 Downloads
Изграждане на атика
pdf
103 KB
Изграждане на атика
dxf
509 KB
Изграждане на атика
dwg
325 KB
Връзка към студен проветряем покрив
pdf
83 KB
Връзка към студен проветряем покрив
dxf
500 KB
Връзка към студен проветряем покрив
dwg
329 KB
Връзка към топъл покрив
pdf
111 KB
Връзка към топъл покрив
dxf
526 KB
Връзка към топъл покрив
dwg
336 KB
Свързване на кутия за щори
pdf
107 KB
Свързване на кутия за щори
dxf
518 KB
Свързване на кутия за щори
dwg
330 KB
Вграждане на кутия за външни щори
pdf
110 KB
Вграждане на кутия за външни щори
dxf
527 KB
Вграждане на кутия за външни щори
dwg
335 KB
Профил за деформационна фуга V форма, вертикално във вътрешните ъгли
dwg
306 KB
Профил за деформационна фуга V форма, вертикално във вътрешните ъгли
dxf
426 KB
Профил за деформационна фуга V форма, вертикално във вътрешните ъгли
pdf
74 KB
Профил за деформационни фуги Е-форма, вертикално в повърхността
dwg
306 KB
Профил за деформационни фуги Е-форма, вертикално в повърхността
pdf
70 KB
Профил за деформационни фуги Е-форма, вертикално в повърхността
dxf
428 KB
Монтаж на врати и прозорци пред зидарията
dxf
457 KB
Монтаж на врати и прозорци пред зидарията
dwg
316 KB
Монтаж на врати и прозорци пред зидарията
pdf
90 KB
Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията
dwg
319 KB
Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията
dxf
463 KB
Свързване на врати и прозорци, с монтаж на външно ниво на зидарията
pdf
105 KB
Връзка на прозорци и врати, с монтаж в средата на зида
dwg
319 KB
Връзка на прозорци и врати, с монтаж в средата на зида
dxf
460 KB
Връзка на прозорци и врати, с монтаж в средата на зида
pdf
99 KB
Връзка към допълнително монтиран подпрозоречен перваз
dwg
331 KB
Връзка към допълнително монтиран подпрозоречен перваз
dxf
509 KB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог