CAD детайли

69 Downloads
StoneEtics връзка с прозорец с облицовка в страницата
pdf
435 KB
StoneEtics връзка с прозорец с мазилка в страницата
pdf
672 KB
StoneEtics 50 фуги на полетата
pdf
622 KB
StoneEtics 50 фуга на облицовката
pdf
567 KB
StoneEtics 50 дилатационен профил
pdf
333 KB
StoneEtics дилатационна фуга E-форма
pdf
1 MB
StoneEtics връзка с прозорец с декоративен профил
pdf
707 KB
StoneEtics 103 вертикален разрез на системата
pdf
310 KB
StoneEtics 50 цокъл с фугиращ разтвор
pdf
1 MB
StoneEtics 50 вертикален разрез на системата
pdf
272 KB
Sockel StoneEtics 103 Цокъл с плочи до терена
pdf
2 MB
Sockel StoneEtics 103 - Цокъл без фугиращ разтвор
pdf
1 MB
Връзка на цокълен профил със съществуваща настилка
pdf
71 KB
Връзка към плоча на балкон с термично разделяне (цокълен профил)
dwg
313 KB
Връзка към плоча на балкон с термично разделяне (цокълен профил)
dxf
463 KB
Връзка към плоча на балкон с термично разделяне (цокълен профил)
pdf
76 KB
Долна връзка към съществуващ плосък покрив
dwg
311 KB
Долна връзка към съществуващ плосък покрив
dxf
454 KB
Долна връзка към съществуващ плосък покрив
pdf
70 KB
Цокъл, на едно ниво с фасадата, с изолация в периметъра
dwg
326 KB
Цокъл, на едно ниво с фасадата, с изолация в периметъра
dxf
510 KB
Цокъл, на едно ниво с фасадата, с изолация в периметъра
pdf
104 KB
Цокъл, по-навътре от фасадата, с изолация в периметъра
dwg
329 KB
Цокъл, по-навътре от фасадата, с изолация в периметъра
dxf
522 KB
Цокъл, по-навътре от фасадата, с изолация в периметъра
pdf
102 KB
Изграждане на атика
pdf
103 KB
Изграждане на атика
dxf
509 KB
Изграждане на атика
dwg
325 KB
Връзка към студен проветряем покрив
pdf
83 KB
Връзка към студен проветряем покрив
dxf
500 KB
Връзка към студен проветряем покрив
dwg
329 KB
Връзка към топъл покрив
pdf
111 KB
Връзка към топъл покрив
dxf
526 KB
Връзка към топъл покрив
dwg
336 KB
Свързване на кутия за щори
pdf
107 KB
Свързване на кутия за щори
dxf
518 KB
Свързване на кутия за щори
dwg
330 KB
Вграждане на кутия за външни щори
pdf
110 KB
Вграждане на кутия за външни щори
dxf
527 KB
Вграждане на кутия за външни щори
dwg
335 KB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог