RÖFIX - СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА

TOPNEWS

Актуално

Новините

Прочетете новините от света на RÖFIX чрез комуникационните ни канали в Социалните медии и медийната ни платформа.

Важно

Компанията

Отговорността, удовлетворяване нуждите на клиента и успешното партньорство за нас са повече от написани думи. Можете да ни се доверите!

Ценности и процеси

Compliance

Спазването на закона и неговите разпоредби, следването на възприетите правила, са част от основните ценности и принципи на нашата компания.

Устойчивост на фокус

Философия. Отговорност. Ценности.

Членства и партньорства

Успешно партньорство

Къде членуваме?

Отговорните и активни действия могат да бъдат постигнати само чрез съвместни усилия. Целта ни е да формираме заедно едно устойчиво бъдеще.

FIXIT GRUPPE - силният холдинг

5 строителни марки - една обща философия още от 2006 година. Под шапката на холдинга са строителните марки FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL и RÖFIX.

Представителства

RÖFIX в България

В страната ни компанията произвежда строителни материали в три завода, които се намират в Септември, Сливница и Нови пазар.

RÖFIX в Европа

Марката е част от голямото семейство на FIXIT GRUPPE и е представена в по-голяма част от европейските държави.

Събития

Попълване и отглеждане на

Горски масив Сливница 2021

На 29.05.2021 г. се включиха около 30 доброволци в попълването и отглеждането на горски масив близо до село Ракита, община Сливница.

Юни 2020

За студенти

Конкурс УАСГ 2020 г.

Проведе се финалът на конкурса "Модерното строене с RÖFIX - преди и сега". В надпреварата взеха участие 11 студента от катедрите "Архитектура", "Обществени сгради" и "Жилищни сгради".

Конкурс

За студенти

Модерното строене с RÖFIX - преди и сега

Конкурсът се организира за втора поредна година и е насочен към студенти в УАСГ, специалност „Архитектура“.

Първите три най-добри проекти ще получат парични награди.

 

Януари 2019

За студенти

Конкурс УАСГ - 2019

През месец януари 2019 за първа година се организира този конкурс за студенти в УАСГ, специалност „Архитектура“.

 

За студенти

Работилница в Троян

По време на обучителната работилница студентите възстановиха главната фасада на къща на ул. ген. Карцев.

Развитието на модерната архитектура в България затвърди търсенето на качествени, доказани във времето
строителни продукти и системни решения. Повишаването на изискванията към строителните материали доведе до навлизането на австрийския бранд RÖFIX в България. В следствие разширяването на дейността на компанията бяха открити три завода за производство на сухи строителни смеси, които наред с производствените си бази, са удобни логистични центрове съответно за Южна, Северна и Западна България. Комбинацията между високотехнологичното Know-How на RÖFIX и приспособяването към местните пазарните условия бързо доведоха до утвърждаването на RÖFIX България като
водещ производител на висококачествени системи и като доставчик на широка гама от продукти.
Инвестицията в най-новата производствена база в град Сливница е трета поред в България след заводите в
гр. Септември и в гр. Нови Пазар. Стойността на този проект надхвърля 12 млн. лева, като ще се увеличи
производствения капацитет с ок. 150 000 тона годишно. Ще създадат над 30 нови работни места, като ще предложи
на своите служители модерна и здравословна работна среда. Заедно с останалите заводи на RÖFIX се затваря и
оптимизира логистичното обслужване на територията на България. Ще се увеличи и производството на собствена продукция, за сметка на вноса от други заводи на марката.